Tuesday, February 19, 2013

XIN LƯU Ý


Tôn chỉ duy nhứt của  trang chúng ta là:
"Nối lại một nhịp cầu"

cho nên xin các bạn khi viết bài cho trang chúng ta thì "lạy ông đi qua bà đi lại" làm ơn tôn trọng những quy tắc sau:

1. Không chính chị, chính em.
2. Không hoan hô, đả đảo.
3. Không mĩa mai, xuyên tạc.
4. Không móc lò, thọc lét (móc lò thọc lét bạn bè thì được)
5. Không chê bai, chửi bới.
6. Không nhắc tới chuyện năm xưa nếu chuyện đó chỉ làm thêm cho ngưởi đọc thêm  "ve" sầu.

Bài của bạn gởi tới mà không thấy đăng lên thì lý do là ...không đăng lên. Đừng email hỏi tại sao. Biết còn hỏi.

Bài sẽ không đăng được nếu sờ mó đến 6 cái trên. Xin thông cãm và cám ơn.

No comments:

Post a Comment