Thursday, February 21, 2013

Nói hoài, hiểu rồi..
Xin viết tiếng Việt có dấu, bài viết không dấu  không đăng được. Bạn vô trang web sau đây để viết tiếng Việt bỏ dấu, copy bài viết rồi paste nó vô mail để gởi cho địa chỉ ở trên.

http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php


Bạn viết sao cũng dược; trật chính tả, chính hữu gì cũng được hết. Viết hay không bằng hay viết. BĐH có rảnh thì sửa chính tả cho bạn, nếu không rảnh thì bạn viết sao, thì đăng lên vậy. Tôn trọng tác giả mà lị. Các bạn làm ơn "Tự thắng để chỉ huy". 
 

Ai viết sai chính tả người đó có trách nhiệm (đối với mình chớ không có với ai hết). Mấy "toa"gởi bài gì, "moa" đăng bài đó. Không thắc mắc con thằn lằn nào hết nếu không đụng chạm tới 6 điều tôn chỉ.

Mấy "toa" có viết sai chính tả, "moa" vẫn để vậy, "moa"  cũng không có học hành hơn mấy "toa" gì hết, "moa" có rảnh, "moa" sửa, "moa" không rảnh "moa"  để vậy.
Mà thường thường moa không rảnh. Chịu chưa?

Ban Điu Hành

1 comment:

  1. Ha..ha..ha..! Thích đọc thông báo của trang Lớp qua
    bạn G nhất!Thật là sư phụ móc lò dí dỏm!

    ReplyDelete