Tuesday, August 26, 2014

Nhận được tin bạn Huỳnh Ngọc Thu ( Tứ 1)  từ trần tại Canada. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng gia đình Huỳnh Ngọc Thu và cầu nguyện Huỳnh Ngọc Thu tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Friday, August 15, 2014

Phân Ưu

Phân Ưu

Nhận được tin thân phụ của Lê Thanh Phi từ trần. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng Lê Thanh Phi và cầu nguyện thân phụ của Lê Thanh Phi tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Sunday, August 10, 2014

Xin cám ơn các bạn

Chương trình đóng góp và chia sẻ với bạn Trần Văn Lợi, lớp Tứ 6, chấm dứt ngày hôm nay 10 tháng 8 năm 2014. Chung sức và cộng tác với nhau, chúng ta đã làm một việc có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Trang web Tứ 1 Tứ 4 xin chân thành cám ơn các bạn đã có một tấm lòng.

Chúc các bạn vui khỏe.