Wednesday, February 13, 2013

Thơ

Làm Thơ


Hồi nhỏ tôi đi học
Sợ nhất là môn Văn
Đến khi tuổi về chiều
Văn Thơ chợt xuất hiện
Và kể từ ngày ấy
Tôi bắt đầu làm thơ

Phạm thị Nga (cựu học sinh NQ)

No comments:

Post a Comment