Wednesday, December 23, 2015

Chúc Giáng Sinh vui vẻ

Chúc các bạn Tứ 1 và Tứ 4 một mùa Giáng Sinh và một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. 

Monday, July 6, 2015

Họp mặt Ngô Quyền 2015

Huỳnh Đồng

Trung, Đồng, Tuyết Gương, Vàng

Đồng, Trung, Vàng

Thursday, June 18, 2015

Phân ưu

Nhận được tin thân phụ của bạn Võ Quách Thị Tường Vi từ trần. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng Tường Vi và cầu nguyện thân phụ của Tường Vi  an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Tứ 1 và Tứ 4