Thursday, February 14, 2013

Thơ

LÒNG THẦY U.                                                  


Em về thưa với Thầy U
Cho em lấy vợ trong khu nhà mình
Thầy U em chợt giật mình
Thằng Cu con nhỏ chình ình tấm thân
Ra vào mà ứa cốt gân
Không xong hàng xóm nói gần nói xa
Thương con nào biết người ta
Biết đâu từ chối xót xa tủi lòng
Con cưng phận cứ long nhong
Đến khi già chát cái lòng dám đưa?
Thôi thì nhắm mắt đi thưa
Làm quen trước mắt mời người sang chơi
Quen rồi ngỏ ý sau thôi
Dò la ý trước ngõ sau đỡ phiền


May thay hàng xóm thật hiền!
Mày hoa da phấn đón liền vào chơi
Thầy U lòng chợt thảnh thơi
Phen này chắc chắn trầu vôi cau đầy
Chỉ còn một nỗi lòng này
Nhà thì khốn khó một bầy con thơ
Nhà tranh vách lá tơ hơ
Ra vào ăn trộm chẳng tơ đồng hào
Nếu người tình nghĩa dạt dào
Thì đưa con gái ra chào một phen
Đẹp người mà thấy vô duyên
Thầy U cũng chẳng thèm phiền nữa đâu!
Con mình dù chẳng dính câu
Cứ chờ phen nữa dậu thưa nhốt gà
Vì nhà mình tính thật thà
Con dâu có nết mới là con dâu

Chuyến này chỉ muốn nguyện cầu
Trúng ngay dâu mới thảo hiền phụng môn
Con ơi con chớ lòng nôn!
Hãy chờ hãy đợi U Thầy thành hôn.

NghiemHai 15.02.2013

No comments:

Post a Comment