Thursday, February 21, 2013

Sau khi tham khảo ý kiến của các bạn khác thì comments  không đề tên thiệt sẽ bị server tự động xóa trong vòng 15 phút. Xin thông cãm.

Anonymous sẽ tự động không đăng được. Nếu bạn góp ý kiến mà không thấy ý kiến của mình hiện lên là có thể tại vì bạn không đề tên thiệt vô mà vẫn cứ để Anonymous (nặc danh)

Sau khi viết xong comment thi bấm vô chổ "Comment as", chọn "Name/URL" rồi đề tên của mình vô.


No comments:

Post a Comment