Saturday, February 16, 2013

Họp Bạn 2013

1 comment:

  1. Sương Trầm cảnh cáo là " Lên, lên, có lên được hay không mà cứ la 'lên lên'". Đúng là như thằng Phước nói "Thiếu gì nói đó".

    ReplyDelete