Tuesday, February 19, 2013

Cách viết tiếng Việt bỏ dấu


  1. Vô trang nầy: http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php
  2. Đánh tiếng Việt không có dấu.
  3. Nhấn vô chữ "Thêm dấu" ở phía trên tay mặt.
  4. Sau khi dấu được thêm vào, nếu chữ nào sai thì nhấp chuột vào chữ đó để chọn dấu đúng. Muốn copy thi nhấp chuột vào chữ Copy sau đó đánh Ctrl+C.
  5. Ctrl + P vô mục Comment hay bất cứ text editor nào mà bạn xài. 
  6. Nếu là chuyện ngắn, xin Ctrl + P vô Yahoo, Gmail và gởi cho tu1tu4@yahoo.com.

No comments:

Post a Comment