Tuesday, September 17, 2013

Thơ Hải Nghiêm


LỜI TỎ


Anh đã hiểu..những thơ tình em viết
Nét chân phương vướng vất cả tâm hồn
Những đêm nằm..tình em như ngóng trông
Cho Hạnh phúc gia đình đầy êm ấm