Tuesday, January 15, 2013

TƯỜNG VI

hạnh phúc quá giữa giá buốt Cali.
cạnh cội mai vàng có đóa Tưởng Vi.
nếu vô duyên đâu gặp gỡ nơi này?.  
trời mùa đông sao ấm áp lạ kỳ.!

PDT

 

No comments:

Post a Comment