Tuesday, January 22, 2013

Thông báo


Cho tới ngày hôm nay lớp Nhựt Ngữ Tứ 4 đã nhận hơn 100 cựu học sinh NQ trên toàn thế giới kể cả Việt Nam ghi danh .

Vì sức người có hạn và tài nguyên eo hẹp nên đến 22 tháng 1, năm 2013,
12 đêm giờ US Central Time, lớp Nhựt Ngữ sẽ không nhận thêm học viên nữa. Xin các bạn chờ khóa tới vào tháng 5, 2013. Xin cám ơn.

No comments:

Post a Comment