Monday, December 31, 2012Chú thích của BĐH: Anh Nguyễn Ngọc Xuân, khoá 7, nguyên là Tổng Thư Ký Ban Đại Diện Trung Học Ngô Quyền.

1 comment:

  1. Xin cám ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để cho trang nhá Tứ 1 & Tứ 4 thêm phong phú.

    ReplyDelete