Thursday, December 27, 2012

NEW  NEW NEW

Bây giờ chúng ta có thể  Chat với nhau ngay trên trang web nầy. Bạn chỉ cần ghi danh (register) với Chatroll là có thể nói chuyện với các bạn khác ngay.


Alô, anh nói cho em nghe đi anh.
Cách xài Chat (nói chuyện)

1. Bấm vào  Chatroll2. Bấm vào Sign up

 


3. Điền vô những chi tiết cần thiết :

 a) Địa chỉ email 
b) Mật mã 
c) Username (làm ơn đề tên thiệt)
d) Điến vô verification code
e) Bấm "I accept" 
f) Trở lại khung "Nói chuyện", điền vô Username và mật mã .
g) Tâm sự, tâm tình, tâm..đủ thứ thoải mái với bạn bè.

Chú ý: Nếu bạn có Facebook account thì bạn có thể Login với Facebook account của bạn.


No comments:

Post a Comment