Thursday, April 11, 2013

Tin Buồn

Anh nằm xuống như một ngày đã đến đây....
Đã vui chơi với bạn bè Tứ 4...


Trịnh Phúc Thọ, lớp Tứ 4, đã đi gặp Nguyễn Hoàng Đức, Trần Hữu Lộc, Huỳnh Xuân Thanh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Hồng, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Văn Tiên ngày 15 tháng 3 năm 2013 tại Phương Lâm, Đồng Nai.  Xin thông báo cùng anh em Tứ 4.


Mong tụi nó vui vẻ họp bạn ở dưới đó và chờ tụi mình xuống gặp nhau đấu láo tiếp.Chú thích: Tin do Trần văn T cho biết.


2 comments:

  1. được tin trễ bạn TRỊNH PHÚC THỌ đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 15 tháng 3 năm 2013 tại Phương Lâm, Đồng Nai.
    PHAM ĐÌNH TRỌNG và gia đình thánh kính phân ưu và cầu nguyện hương hồn BAN sóm siêu thoat

    ReplyDelete
  2. Toàn thể cựu học sinh lớp Tứ 4April 15, 2013 at 10:04 PM

    Tất cả cựu học sinh lớp Đệ Tứ 4 xin thành kính phân ưu cùng gia quyến Trịnh Phúc Thọ và cầu nguyện cho hương hồn của Thọ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

    ReplyDelete