Sunday, April 21, 2013

Chat với nhau.


Phía bên trái chổ "Kết nối":
  1. Bạn click vô "Tâm sự với nhau".
  2. Điền tên và mật mã riêng của bạn.
  3. Bấm vô "Sign in"
  4. Tha hồ nói chuyện với nhau.    Nếu bạn muốn biết có bài gì mới hoặc có ai comment gì hôn mà khỏi mất công lên internet thì điền địa chỉ emal của bạn vô chổ "Theo dõi bằng email".

Mỗi khi có bài gì mới thì trang web sẽ tự động gởi bài tới cho bạn.  

No comments:

Post a Comment