Friday, April 26, 2013

Chiếc Bóng


Buốt hồn em, mưa lạnh
Nhức thân anh, Hạ buồn
Anh - Biển ơi, em nhớ
Ôi mối tình năm xưa

Ngày thơ quá tình ta
Tàng cây Phượng nở hoa
Luu bút - tình thơ ngỏ
Âu yếm - tình thơ trao 
                                                               
Năm năm một cuộc tình
Từ thuở em mười lăm 
Rồi bỗng mình chia cách 
Ta mất nhau trăm năm                                                                                                       
                                          

Thời gian lững lờ trôi     
Ba mươi năm qua rồi                                          
Có bao giờ ta ngỡ
Nghe tiếng nhau - như mơ

 Tìm nhau được rồi sao?
 Chiếc bóng ôi xa vời
 Tình năm năm rong ruổi
 Cho đến hết cuộc đời 


  Hoàng TNP

No comments:

Post a Comment