Tuesday, April 2, 2013

Họp Bạn 2006 

 Họp Bạn năm 2006 tại Cù Lao. Đổ Hữu Long và 
Trầm Ngọc Sương giới thiệu bạn bè.


1 comment:

  1. Năm 2006. Đi xuống nhà thằng Phước về. Có một ông chạy xe Honda kè kè, tưởng mình được mời đi xe ôm bèn vừa đi vừa nói "Không đi đâu ông ơi." Ông Honda bèn trả lời "Đ.M. Ẩn-G hả" Nghe nói tới tên mình và kèm thêm hai chữ ĐM êm tai thì biết ngay là "phe ta" nên ngoảnh lại, thì ra thằng Viên, Nguyễn hữu Viên. Tay bắt mặt mừng với nó.

    Nhắc tới Nguyễn hữu Viên là nhắc tới một giai thoại cười bể bụng. Có ai còn nhớ lớp tứ 4 mình nằm kế ngay WC dãy sau hôn^? Một bữa thằng Viên nhét cuốn tập ngoài sau đít, nhảy cái tọt qua cửa sổ đối diện với cư xá giáo sư. Không đầy 1 phút sau, thấy nó nhảy vô lại. Anh em hỏi nó, nó la " Ông Huân ở ngoài sau đó". Vậy là hết cơ hội cúp cua tan tành.

    ReplyDelete