Tuesday, April 30, 2013

SAY TỈNH TỈNH SAY

Tỉnh qua say chỉ do biến dạng
Tâm thần đen mê lấp lý trí thôi!
Tỉnh và say nơi nào ta muốn ngự?
Có lẽ mơ say khướt sướng nhất đời!
Người lúc tỉnh lúc mê ta nào biết?
Người tỉnh sao lảm nhảm chuyện u mê?
Người mê sao hồn vẫn không trần trụi
Một kiếp đời. Mê tỉnh vẫn đi cùng!

Tỉnh mà tâm cứ sao vô tình quá!
Chẳng thà say với tình cảm bao la
Tỉnh và say. Hai thái cực không xa
Chỉ chọn một trong hai mà ta thích.

Ta thích say vì cần sống thực
Thực cho mình và thực cả cho người
Nỗi lòng người chỉ hiện khi lòng say
Và lảm nhảm những điều Trời mới hiểu

Bia rượu ơi! Chẳng tuyên dương mi nhé!
Ta cần mi một giây phút nào thôi!
Mi sẽ làm tâm thức ta yên ngủ
Lịm mê dần! Tim tìm chốn thảnh thơi!

HNGH 27.04.2013

No comments:

Post a Comment