Friday, June 28, 2013

Thơ

Mưa


Mưa rơi tháng năm,
Hạt nước lăn tăn,
Níu bước chân em,
Qua lớp cỏ mềm.
Mưa rơi bên thềm,
Hoa rũ bên song,
Em về nơi ấy,
Lòng có hoài mong?
Mưa theo sông rộng,
Xuôi chảy theo dòng,
Em có mong chờ,
Một chút tình thơ.
Mưa rơi , mưa rơi,
Hồn tôi chơi vơi,
Trôi theo cơn sóng,
Gió cuốn trên sông.
Mai nếu theo chồng,
Em bỏ dòng sông,
Tôi ở bên này,
Vạn sầu nơi đây.
Mưa rơi xuống phố,
Qua nơi phố cổ,
Vắng bóng em tôi,
Xa tít mù khơi.
Tí tách mưa rơi,
Gieo sầu vạn cổ,
Cho đến bao giờ,
Phai hêt tình tôi.Nhung Nghiêm


No comments:

Post a Comment