Monday, June 10, 2013

Thơ

HẠT CÁT


Ta là hạt cát nhỏ
Vướng mắt em u sầu
Ta như loài kiến nhỏ
Cắn em đau từ lâu


 Ta như hạt cát nhỏ
Lăn tròn hoài trên bãi
Nước cứ đẩy tan hoài

 Cát mãi mãi trôi trôi!!

Ta chỉ như hạt cát
Hàng tỷ hạt xung quanh
Bám quanh năm để sống
Đồi cát chợt mịt mùng

Ta tìm hạt cát nhỏ
Lóng lánh nép bên ta
Mong tìm ra kết dính
Khi dã tràng lăn qua

Đời ta hạt cát nhỏ
Tồn tại mãi nơi xa
Vĩnh viễn là hạt cát
Trong cõi đời bao la

Hạt cát thân xác ta
Hạt cát tâm hồn ta
Hạt cát của tình ta
Cát bụi về trong ta


 
HNGH ( chợt nghĩ mình chỉ là cát bụi) 08.06.2013

No comments:

Post a Comment