Sunday, June 16, 2013

Bài thơ tặng các người Cha , các bạn còn Ba và không còn Ba nữa.

Mỗi năm đến ngày lễ này
Tôi đau , tôi xót , nhớ thương Ba mình
Bởi vì cuộc sống của Tôi
Thương Ba chỉ giúp , một phần nào thôi
Cho nên tôi có đôi lời
Còn Ba thì phải một lòng kính yêu
Đến khi Ba mất đi rồi
Mỗi lần cúng giỗ , linh đình làm chi
Bạn bè ăn uống no say
Phải chi tiền đó, giúp Ba khi còn....
Phạm Nga

No comments:

Post a Comment