Tuesday, June 18, 2013

Thơ

Mưa Sài Gòn…Nắng Cali


Sài Gòn tháng Sáu những cơn mưa

Có làm thẫm ướt áo em chưa ?

Café giọt đắng bên khung cửa

Buồn vui anh hỏi có biết chưa ?


Mưa rơi êm dịu nóng Sài Gòn

Hương cây, mùi đất gửi mùi thơm

Rào rạt cơn mưa rồi chợt tạnh

Lần đó anh thăm cũng rất nhanh…Sau những cơn mưa trời lại nắng

Mưa đêm rồi lại sáng ánh trăng

Buồn rồi sẽ hết trong trống vắng

Mưa rơi tháng Sáu ! Có gì bằngCali tháng Sáu chẳng có mưa

Nắng ấm nói chi cũng bằng thừa…

Mưa đó ! Em chia anh một nửa

Để em còn hỏi có buồn chưa ?

PPL.

No comments:

Post a Comment