Friday, June 28, 2013

Thơ

CHÂN BƯỚC QUA THỀM

Em bước qua thềm trong tiếng ca
Vườn cỏ nhà ai xác xơ là!
Dấu bước chân em còn in dấu
Những nét nhạt phai thiếu đậm đà!


Em bước qua thềm trong pháo hoa
Người đi kẻ lại áo lượt là
Chùm hoa trước nhà ai tan vỡ
Đã mất thật rồi một kiếp Hoa!

Ai bảo chàng xưa chẳng mạnh môi?
Ai bảo chàng xưa cứ sập sùi?
Lời ong tiếng tỏ tình chẳng tới
Nàng đã lấy chồng! Láng giềng ơi!

Em bước qua thềm, rêu dầy thêm
Không còn ai dọn cỏ quanh thềm
Cây vườn nhà em trông khác lạ?
Hoang vắng lạnh lùng thật cô liêu!


HNGH

No comments:

Post a Comment