Tuesday, July 30, 2013

Một thời để nhớ

Những quán Cà Phê Việt Nam trong nỗi nhớ...
Xin bấm ngay tấm hình để coi video file.

No comments:

Post a Comment