Monday, August 5, 2013

Thơ

NÀO BÓNG BÊN ĐƯỜNG?

Em đâu là bóng bên đường?
Ngày đêm quấn quít.. vẫn gần bên anh
Đừng cho anh giống cỏ tranh!
Tình anh vẫn giữ.. lất lây đâu nào?

Anh thương em rất dạt dào
Yêu em từ thuở câu chào đầu tiên
Đi đâu cũng nhớ về em!
Bao năm chung sống..xin em chớ phiền!

Do thơ anh quá triền miên!
Tình thơ cứ nhắc chuyện ngày xa xưa
Khiến em như đứt dây tơ
Ưu phiền một cõi.. làm xơ xác lòng!

Nay sorry đến em hiền!
Đã làm em mất những ngày mộng mơ
Trong anh bao nỗi bơ phờ
Chỉ mong em lại tươi cười hơn xưa

Duyên thắm em đã có thừa!
Tình em anh đã hiểu sâu đáy lòng
Mong em luôn sắc đóa Hồng!
Tình em vẫn mãi ngọn đèn trong anh

Hải Nghiêm          1.08.2013

No comments:

Post a Comment