Monday, July 8, 2013

Phân ưu

Nhận được tin  thân mẫu Phạm thị Hạnh mất, toàn thể gia đình Tứ 4 và Tứ 1  xin chia buồn với bạn Hạnh và thành kính phân ưu với gia quyến.

Xin cầu nguyện cho linh hồn cụ bà sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

No comments:

Post a Comment