Friday, July 19, 2013

LÃO THỜI GIAN

Ôi sao chán Lão thời gian!
Lén lút im ỉm chạy đằng sau lưng
Ông chẳng bao giờ biết dừng
Làm cho trần thế nhân gian khổ cùngLão dầy ba lớp kim đồng
Ngày đêm tích tắc cho đời nổi trôi
Quá khứ ông chẳng tiếc rồi!
Vì ông chẳng chết! Đời đời sống lâu!

Đời người đen trước trắng sau
Bạc phơ mái tóc tiếc cùng thời gian
Xác thân lão hóa dần dần
Mười năm phút chốc biến thành một giây!

Về già mặt cứ như ngây!
Mới đó..thoáng đó..đã nông nỗi này?
Trẻ thời sá chi mỗi ngày?
Dần dà hối tiếc để đời thoảng qua

Chán cho cái Lão thời gian!
Độc tôn nên mãi quyền hành thế nhân
Độc quyền nên mãi hoành hành
Ước gì ông chết cho người sống lâu!

HNGH 18.07.2013

No comments:

Post a Comment