Sunday, August 10, 2014

Xin cám ơn các bạn

Chương trình đóng góp và chia sẻ với bạn Trần Văn Lợi, lớp Tứ 6, chấm dứt ngày hôm nay 10 tháng 8 năm 2014. Chung sức và cộng tác với nhau, chúng ta đã làm một việc có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Trang web Tứ 1 Tứ 4 xin chân thành cám ơn các bạn đã có một tấm lòng.

Chúc các bạn vui khỏe.No comments:

Post a Comment