Friday, August 15, 2014

Phân Ưu

Phân Ưu

Nhận được tin thân phụ của Lê Thanh Phi từ trần. Tất cả lớp Tứ 1 và Tứ 4 xin thành thật phân ưu cùng Lê Thanh Phi và cầu nguyện thân phụ của Lê Thanh Phi tiêu diêu nơi miền cực lạc.

1 comment:

  1. Chào các em khóa 10 NQ. Anh lang thang trên mạng, mò vô được quán của các em. Chúc các em sanh hoạt vui vẻ. Sao anh chưa thấy nói về sự ra đi về cỏi vĩnh hằng của Huỳnh thị Ngọc Thu, cũng là bạn anh, và em Huỳnh Vĩnh Minh. ĐCL.

    ReplyDelete