Thursday, May 23, 2013

CHÁN


Em đã chán anh rồi phải không?
Vì anh lì lợm mãi trong lòng
Khư khư ôm lấy từng kỷ niệm
Để thấy lòng chợt như vắng xa?


Em đã ngán anh rồi phải không?
Vì em chưa hiểu hết nỗi lòng
Tâm hồn vốn khung trời mở rộng
 
Em ngán tình anh quá lông ngông?

Em đã thán anh rồi phải không?
Đêm đêm ngước mắt cứ trông trần
Cứ hỏi sao ta lòng mỏi mệt?
Cứ hỏi vì sao và vì sao?

Em đã phán anh tình tuyệt chưa?
Hay là xót xa tình chưa vừa?
Lao vào đêm thâu có ngày hối!
Em đã hỏi anh đã hiểu chưa?

Em cố nán anh có phải không?
Trăng khi khuyết mãi sẽ lại tròn
Em muốn anh trở về lối cũ
Con đường mòn xưa vẫn tình mong!

Em muốn gắng cùng anh phải không?
Em muốn tình son sắt với chồng
Để khóe mắt không còn nước mắt
Để ánh mắt trong vắt giòng sông!

Em muốn vắng nhà cùng anh không?
Hai ta cùng tiến đến cầu vồng
Chung tay vươn lấy vùng ngũ sắc
Anh muốn tặng em hết màu hồng!


NghiemHai CN 19.05.2013

No comments:

Post a Comment