Monday, May 20, 2013

Lẩn thẩn

Em làm toán trừ :Có 5 con ếch ngồi trên khúc gỗ trên dòng nước. 4 con nhảy xuống nước, vậy còn bao nhiêu con còn lại trên khúc gỗ?

Nhấn đọc tiếp để biết giải đáp:
Còn lại 5 con.  

Lý do: nói dể hơn làm. Nói , ai nói cũng được. Làm,  ít ai dám làm.


Ẩn-G

No comments:

Post a Comment