Friday, November 29, 2013

THƠ

VUI THƠ

Ngày xưa hay nói vui cười
Ngày nay biếng nhác..rạc rời khua môi
Chuyện trò gió thổi mây trôi
Giờ như im tiếng..tuổi già..hư hao?

Ngày xưa..loạn ý cào cào..
Giờ tâm khuất lấp bào mòn thời gian
Cái thời lửa lòng xốn xang
Chỉ còn nhen nhóm đốm tàn vương nơi

Đời như một cuộc dạo chơi
Thoắt nhanh đã vội vơi đầy tình tôi
Ngồi xem tàn tích con người
Chỉ còn vương vãi đốm than bên trời

Tự mời.. chỉ biết thơ vui!
Gợi lòng cho nở răng chào hé duyên
Giữ cho nổi mãi con thuyền
Về cập bến mới..thoát đời nhân sinh!


Hai Nghiem 2013

No comments:

Post a Comment