Friday, March 22, 2013

Tìm Trốn

Thoang thoảng đâu đây mùi hương dầu *
Trò chơi Tìm Trốn lỗi mình đâu?
Má hồng phiêu bạt đời viễn xứ
Một nỗi niềm đau, vạn cổ sầu!
* Mùi dầu gió xanh
VQTV (Tứ 2)

3/2013

1 comment:

  1. V Q T V với chai dầu
    Dù cho có trốn ở nơi đâu
    Phảng phất mùi huơng dầu xanh ấy
    Góc biển chân mây cũng sẽ tìm (thấy)

    ReplyDelete