Wednesday, February 26, 2014

ÚA VÀNG

Em về..ngọn cỏ xót xa đưa
Để lại dư âm chút hương thừa
Hoa lá úa vàng theo năm tháng
Quê nhà vẫn đó..Xuân đến chưa?..

Em về chẳng thăm chốn trường xưa
Chẳng háo hức vui chuyện bất ngờ..
Hoa Phượng vĩ xưa giờ tan héo
Xuân về khó ấm lại đường mơ

Em về thăm thú chốn loanh quanh
Ngọn gió mong manh chợt buông mành
Mai vàng ngõ vắng vội buông cánh
Trời xanh mấy trắng..chợt tan nhanh..

Em về..như chỉ có thế thôi!
Đường xưa lối cũ như xa rời
Chiếc bóng hoàng hôn chiều dần tới
Lay lay ngọn cỏ dưới mưa rơi..


HNGH 24.02.2014

No comments:

Post a Comment